Logo

Regelingen

Klachtenregeling

februari 2018

Regels en Richtlijnen

januari 2018

Formulier wijziging naar eerste keuze

januari 2018

Aanmeldingsformulier

november 2017

Aanmeldingsprocedure | Toelatingsreglement | Regeling Technasium

november 2017

Reglement Kluisjes

mei 2017

Klokkenluidersregeling

mei 2017

Schoolplan 2017-2021

maart 2017

Dyslexieprotocol

maart 2017

Leerlingenstatuut

juli 2016

Reglement Boekenfonds

juni 2015

Pestprotocol

februari 2015

Protocol sociale media

maart 2013

Sponsorregeling

augustus 2010

Huishoudelijk Reglement MR

juni 2008

   

Specifiek van/voor locatie Molenhuispad

 
Rode boekje (bevorderingsnormen ob) februari 2018
Rode boekje (bevorderingsnormen structuurklas) februari 2018
Te laat regeling | bovenbouw december 2017
Te laat regeling | onderbouw december 2017
Oranje boekje (bevorderingsnormen structuurklas 1 en 2) april 2017
ABCLD februari 2017
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4) oktober 2017
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4 technasium) oktober 2017
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 4) november 2016
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 4 technasium) november 2016
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4: infoboekje) oktober 2017
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4: infoboekje technasium) oktober 2017
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4: vakkenboekje) november 2016
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) november 2015
Informatieboekje ouders brugklas  november 2017

Specifiek van/voor locatie Hof van Delft

 
Te laat regeling december 2017
ABCLD november 2017
Informatieboekje klas 1 november 2017
Informatieboekje klas 2 november 2017
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) januari 2014
Regeling telefoongebruik  november 2012
Van mavo4 naar havo4 januari 2012

specifiek van/voor locatie sc Delfland

 
Raadpleeg de website van sc Delfland  

 

Schoolgids

De schoolgids 2017-2018 is beschikbaar.

Lees verder

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder