Logo

Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs van alle scholen. Het oordeel over alle leerwegen van het CLD is positief (basisarrangement). Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de zogenoemde Kwaliteitskaarten.

Examenresultaten

Het slagingspercentage ligt bij het CLD in alle leerwegen op of boven het landelijke gemiddelde. Met name de havo zorgt voor een (structureel) hoog percentage.

  12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
lwt 100 100 100 n.v.t. n.v.t.
vmbo-bbl 92 100 100 100 91
vmbo-kbl 92 86 88 98 92
mavo 91 88 96 95 95
havo 91 96 96 92 81
vwo 94 94 95 97 92