Logo

Instroom havo 4

Voorlichting

Tijdens de Open Dag geven we om 11.00 uur en 12.00 uur een korte voorlichting over instroom in havo 4. Er is dan uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen aan de teamleiders en aan de decaan van de havo.

De voorlichting vindt plaats op de locatie Molenhuispad in lokaal 105.

Intakegesprek

Aanmelden voor een intakegesprek voor eventuele instroom in havo 4 kan door een e-mail te sturen aan mevrouw S. (Sandra) Biesheuvel, teamleider havo 4 (s.biesheuvel@chrlyceumdelft.nl).

Uiterste datum voor aanmelding

Let op: de deadline voor aanmelding is 23 maart 2018.

Graag tot ziens!