CLD - Leerlingen Hof van Delft titel
Logo

Leerlingen

Wat zijn voorbeelden van activiteiten voor en door leerlingen op de locatie Hof van Delft?

Open podium

Er zijn diverse ‘open podia’ waar je je (verborgen) talenten aan medeleerlingen en andere belangstellenden kunt laten zien en horen.

Sport

Ben jij sportief? Er zijn vertegenwoordigende teams in diverse takken van sport, gestimuleerd door de docenten bewegingsonderwijs en door de Sportraad. Initiatieven van leerlingen zijn altijd welkom.

Cultuurtraject

Het CLD participeert in het Delftse cultuurtraject, waarbij culturele evenementen in of buiten de school worden georganiseerd en waarbij je kunt deelnemen aan buitenschoolse culturele evenementen.

Toneel

Op de locatie Hof van Delft zijn docenten actief in het stimuleren van toneelopvoeringen en musicals. Eind van het schooljaar 2014-2015 hebben leerlingen en docenten een geweldige uitvoering van High School Musical opgevoerd in het Floratheater in Delft. Ook zijn er uitgebreid kerstvieringen.

Werkweken

Als leerling in 3 mavo ga je op werkweek. Er zijn verschillende bestemmingen.

Leerlingenraad/Klankbordgroepen

Leerlingen zijn gesprekspartner van de directie en schoolleiding in de leerlingenraad en in klankbordgroepen. Zo kun je meedenken en meepraten over onderwijskundige en andere zaken die belangrijk zijn voor leerlingen.

Schoolfeesten

Er worden natuurlijk schoolfeesten georganiseerd!