CLD - Keuzebegeleiding
Logo

Keuzebegeleiding

Op de locatie Hof van Delft is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie. Tijdens mentorlessen, projecten en buitenschoolse activiteiten word je gedurende de verschillende leerjaren de mogelijkheid geboden je goed te oriënteren en een antwoord te vinden op de volgende vragen: Wat kan ik? Wat wil ik en waarom wil ik dat? Waar vind ik werk dat bij mij past? Hoe bereik ik dat? Wie kan mij daarbij helpen? De verworven informatie wordt verwerkt in het sectorwerk dat een belangrijk onderdeel zal vormen tijdens de intake op een vervolgopleiding.

Zeven ‘basis-tips’ voor loopbaanoriëntatie:
(met name van belang voor leerlingen uit de bovenbouw)

1 Begin nu en praat met anderen
Een goede keuze maken kost tijd. Begin je op tijd te oriënteren. denk na over wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Praten met anderen helpt om daar een duidelijk beeld van te krijgen.
2 Bekijk de websites van mbo-scholen
Op de websites van van de verschillende ROC's vind je meerdere hulpmiddelen die je kunnen helpen, zoals beroepenfilmpjes en een beroepskeuzetest.
3 Kijk naar de werkgelegenheid
Hoe staat het met de werkgelegenheid in het vakgebied van jouw interesse? De website kansopwerk geeft je daar meer inzicht in.
4 Doe ervaring op in het beroepsveld
Ga op pad. Probeer te praten of mee te lopen met iemand die het beroep van jouw keuze uitoefent. Stel veel vragen. Zie je jezelf dit werk doen?
5

Bezoek informatiedagen / open dagen
Proef de sfeer op de verschillende schoelen en locaties. Neem gerust je ouders/verzorgers/broer/zus/vriend/vriendin mee. Zij kunnen je helpen bij het maken van een goede keuze.

6 Meld je aan voor meeloopdagen of proefstuderen
Je maakt dan kennis met docenten, studenten, lessen en de locatie van een opleiding. Zo krijg je een idee waarvoor je kiest.
7

Meld je op tijd aan
Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat er nog plaats is bij de opleiding van je keuze