CLD - NLT en alcohol
Logo

NLT en alcohol

Gezondheidsrisico's van alcohol gebruik; een NLT module in vwo 4 

Door leerlingen zelf te laten presenteren over alcohol maken we ze bewuster van de risico’s die alcoholgebruik met zich meebrengt. Reden voor het vak Natuur Leven & Technologie (NLT) om binnen de module “Rijden onder invloed” leerlingen literatuur onderzoek te laten doen naar dit onderwerp en ze een presentatie te laten verzorgen over de mogelijke effecten van alcoholgebruik.

Er zijn eind vorig schooljaar verschillende presentaties gehouden. Eén van de presentaties werd gehouden door vier leerlingen uit vwo 4, zij hebben onderzoek gedaan naar het verband tussen alcoholgebruik en kanker. Een korte weergave van Anneke Attema, Jaline van Hartingsveldt, Jennifer van de Pol en Nathalie Stubbe: 

“Jaarlijks krijgen ruim 4000 mensen kanker als gevolg van het drinken van alcohol. Ongeveer de helft van deze gevallen sterft uiteindelijk. Het drinken van alcohol heeft dus een grote invloed op het krijgen van kanker. Toen we dit lazen wilden we daar graag meer over te weten komen. We willen ook dat mensen meer weten over het verband tussen alcohol en kanker. 

Hoe alcohol kanker veroorzaakt

Er wordt al voor lange tijd onderzoek gedaan naar het verband tussen alcohol en kanker. Echter kan men pas sinds kort conclusies trekken over dit verband. Er was een groot onderzoek met ruim 1 miljoen vrouwen. Uit dit onderzoek bleek dat elk glas per dag de kans op kanker verhoogt met 10%. Dit onderzoek werd in 2009 gepubliceerd (referentie Rene Kahn, 2016). Alcohol zelf is geen kankerverwekkende stof. De afbraak van alcohol zorgt echter wel voor problemen. Bij dit proces ontstaat een zeer giftige stof genaamd aceetaldehyde. Door deze stof worden cellen beschadigd, met als gevolg een snellere deling van gezonde cellen. Deze deling wordt versneld, doordat ze de beschadigde cellen moeten vervangen. Door de snelle deling zijn de nieuwe gezonde cellen extra kwetsbaar voor stoffen die kanker veroorzaken. Als je naast alcohol drinken ook rookt, heb je nog meer kans op kanker. De werking van alcohol en de werking van het roken van sigaretten versterken elkaar. 

Weetjes over alcohol en kanker

Alcohol is verantwoordelijk voor 12,5% van alle gevallen van kanker.

Borstkanker: Elk dagelijks glas alcohol verhoogt de kans op borstkanker met 10%; dus bij 5 glazen per dag neemt de kans op borstkanker toe van 12,5% tot bijna 20%;

Darmkanker: Vier glazen alcohol verhoogt de kans op darmkanker met 40%; een derde van alle sterfte van darmkanker is het gevolg van 1,5 glas alcohol per dag. Een glas per dag verhoogt de kans op slokdarmkanker al met 30% en op mond- en keelholtekanker met 17%; Vier glazen per dag verhogen de kans op dikke darmkanker met 40%.” 

Referenties

Rene Kahn, 2016 Op je gezondheid, Uitgeverij Balans”

Terug naar nieuwsoverzicht