Logo

Bronzen certificaat!

Het afgelopen jaar heeft een groep van twintig enthousiaste technasiumleerlingen uit onder- en bovenbouw zich ingezet om in kaart te brengen hoe duurzaam locatie Molenhuispad van het CLD is. Zij hebben onder andere uitgezocht hoeveel energie en water er gebruikt wordt en hoeveel afval er geproduceerd wordt. In maandelijkse bijeenkomsten is er gebrainstormd over allerlei manieren om het CLD te verduurzamen.

 

In december hebben zij een duurzaamheidsdriedaagse georganiseerd, waarbij iedere dag startte met een ‘duurzame dagopening’. In de pauzes werden er duurzame spullen verkocht en werd plastic ingezameld in een speciaal daarvoor ontworpen plastic-bak. Wie tijdens deze handeling een selfie maakte en deze postte op Instagram maakte kans op leuke prijzen, zoals doppers en pennen. Iedereen die plastic in de bak wierp, kreeg een snoepje als beloning. De school had er nog nooit zo schoon uitgezien. Omdat het Eco-Team niet alleen leerlingen, maar ook docenten wil bereiken, hebben Jathan en Jonathan uit vwo 4 bij de teamvergaderingen een eerste presentatie gehouden over het Eco-Team. Er volgen er meer. 

Sinds 27 januari 2017 is onze locatie aangesloten bij Eco-Schools; een organisatie die scholen via een zeven-stappenplan helpt te verduurzamen. Bij de vierde stap worden alle verzamelde gegevens en alle gehouden acties gekeurd door afgevaardigden van Eco-Schools. Op basis hiervan is een lovend adviesrapport uitgebracht, waarin o.a. staat: “Het team functioneert goed en heeft een prachtige verticale opbouw, de scans zijn goed uitgevoerd en de doelen en maatregelen zijn bepaald en worden gerealiseerd.” Doordat aan alle inhoudelijke en procedurele eisen wordt voldaan, beloont Eco-Schools ons met een Bronzen Certificaat. 

Wij zijn trots op de leden van ons Eco-Team en op het behalen van het Bronzen Certificaat en gaan enthousiast verder met een actieplan om de locatie Molenhuispad van het CLD verder te verduurzamen om zo ook het zilveren certificaat en uiteindelijk het predicaat duurzame school en de bijbehorende, felbegeerde groene vlag te halen.

Terug naar nieuwsoverzicht